Corona-information

OBS: VIGTIG MEDDELELSE

ALLE personer med influenzasymptomer; forkølelse og feber, halsonde, hoste og hovedpine, skal betragtes som smittet med Covid-19 og skal blive hjemme indtil de har været symptomfrie i 48 timer.
Ved alvorlige symptomer med åndenød og væsentlig påvirket almentilstand skal man ringe til sin egen læge

Det primære hensyn går nu ud på at beskytte personer med nedsat immun-system og alvorlige kroniske lidelser (kræft, hjertelunge-sygdomme mv.) mod smitte. Desuden er det vigtigt, at sundhedspersonalet ikke smittes og dermed sættes ud af spillet.

For at minimere risikoen for smitte forsøger vi at minimere antallet af patienter der opholder sig samtidigt i venteværelset.  Du bedes komme til tiden, men ikke lang tid før din aftalte tid. 

Vi håber på forståelse og appellerer til at alle medvirker til at nedsætte smitterisikoen. Husk holde afstand, hoste i ærmet, vaske hænder eller bruge sprit efter kontakt med personer eller genstande der kan smitte.