Høreapparater

Kvoten af offentlige  høreapparater 2023 er desværre opbrugt for i år.

Muligheder: 

Ved opbrugt kvote kan der om-visiteres til offentlige høreapparater hertil, - ventetid 1-2 måneder - , via Høreklinikken Hillerød hospital.  Man vil blive kontanktet telefonisk mhp. tid. 

Eller

Henvises til høreklinikken, Hillerød hospital - ventetid 3-5 måneder. Man vil blive indkaldt via E-boks. 

Vi henviser også til regionens hjemmeside, hvor det vil fremgår hvilke ørelæger der fortsat  har kvote. 

Kvoten kan ses her.

 

Velkommen til Høreklinikken Hillerød, Dyrehavevej 19.

Tidsbestilling: Mandag, torsdag kl. 8-12 og 13-15. Tirsdag, onsdag, fredag: kl. 8-12.30

på telefonnr.: 4290 9211.

Sekretariatet: haldschwenger@dyrehavevej19.dk

Pr 1. marts 2014 har øre-næse-halslægerne Jesper Hald og Jeppe Schwenger mulighed for at udlevere, tilpasse og servicere høreapparater fra det offentlige indkøb: Amgros. Det betyder, at hvis man stiller sig tilfreds med de høreapparater, der tilbydes fra det offentlige – altså nøjagtig det samme udvalg som på sygehusets høreklinik – kan man få høreapparater gratis efter henvisning fra øre-næse-halslægerne Jesper Hald eller Jeppe Schwenger.

Vi bestiller gerne tid i vores høreklinik for patienter med høreapparatsbehov.

Hver ørelæge får tildelt et antal høreapparater hvert år, som må udleveres gratis gennem det offentlige. Denne kvote kan være opbrugt i løbet af året og herefter kan offentlige høreapparater ikke udleveres i vores Høreklinik.